MİKRO RETAIL9000 PAKET PROGRAMI

Açıklama

Açıklama

Mağaza market yönetimi komplike ve kesintisiz bir süreç… Market ve mağazaların farklı ihtiyaçlarının tek bir otomasyon sistemi ile karşılanması amacı ile hazırlanmış Mikro RETAIL9000 Perakende Satış Otomasyon Yönetim Sistemi; POS satışlardan muhasebeye kadar işletmenin tüm ticari ve finansal hareketlerini program içerisinde gerçekleştirecek, işletmeye özel bir model oluşturulmasına dayanan ve bilginin analiz edilerek bir karar destek sistemine dönüşmesini sağlayan yönetim mimarisidir.